Algemene voorwaarden en privacyverklaring

 1. Toepassingsgebied
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de gebruikers, waaronder ook de kopers van producten, van de website www.smaakvanwaas.be, hierna de website genoemd.
  2. De verantwoordelijke voor de verwerking is Smaak van Waas cvba:
   Groenendijk 11
   9170 Sint-Gillis-Waas
   ON: 0679.603.774
   Tel: 0486 80 72 85
   Info@smaakvanwaas.be
  3. Elk gebruik van gegevens van de website in de meest ruime zin en de aankoop van producten via de webshop kan enkel na akkoord met deze algemene voorwaarden en met de factuurvoorwaarden wanneer goederen worden aangekocht.  Deze voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de gebruiker, behoudens ingeval van voorafgaand schriftelijk akkoord.
  4. Smaak van Waas cvba behoudt zich het recht voor om de informatie op de website op elk tijdstip te wijzigen.
 2. Aansprakelijkheid
  1. Smaak van Waas cvba doet, zoals het een goede websitebeheerder past, een normale inspanning om correcte informatie te publiceren op de website.
  2. Smaak van Waas cvba staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie, en kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden.  De informatie op de website wordt weergegeven zonder enige vorm van garantie.
  3. Smaak van Waas cvba is niet aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de website, zouden voorkomen.
  4. Deze website bevat hyperlinks naar websites of naar webpagina’s van derden. Smaak van Waas cvba is niet aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken van deze sites of pagina’s. Het plaatsen van hyperlinks is een communicatief gegeven, en houdt op geen enkele wijze de goedkeuring in van de inhoud van deze sites of pagina’s.
 3. Intellectuele eigendomsrechten
  1. Het is verboden, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van smaak van Waas cvba, de teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze site te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren, te verzenden, te verkopen, anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.
 4. Persoonsgegevens
  1. Smaak van Waas cvba verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze nodig zijn voor het verwerken van een vraag van de gebruiker, zoals de bestelling van een product. Deze gegevens worden confidentieel behandeld en worden geenszins aan derden doorgegeven.
  2. Wel kunnen automatisch gegevens worden verzameld van niet persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website via dewelke u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.
  3. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet m.b.t. de van u opgeslagen persoonsgegevens richten tot de websitebeheerder via de contactpagina van deze website.
 5. Cookies
  1. Tijdens een bezoek aan de website kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen om de website beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de gebruiker. U kan deze cookies van uw harde schrijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt.
 6. Deugdelijk gebruik van de website
  1. De gebruiker maakt geen wederrechtelijk gebruik van de informatie.
  2. De gebruiker maakt geen zodanig gebruik van de website waardoor deze wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt.
  3. De gebruiker maakt geen gebruik van de website voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter.
  4. De gebruiker gebruikt de website niet op een dergelijke manier dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
  5. De gebruiker maakt geen gebruik van de website voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder een voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van smaak van Waas cvba.
 7. Betwistingen
  1. Het Belgische recht is van toepassing op deze website. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van te Gent bevoegd
 8. Klachten
  1. Merkt u enig ontbreken van informatie, smaak van Waas cvba staat steeds open voor verbetering. Aarzel niet om uw suggesties door te geven via info@smaakvanwaas.be.